گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1395/12/21 - 15:24 كد :10018
پروژه دماوند سفید

 

پانل های دیواری به ضخامت 4 سانت از ورق 5.0 آلوزینگ پیش رنگ شده.

پنجره ها از نوع upvcدو جداره.

جهت هوا بندی و آب بندی، از سیلیکون های مخصوص سردخانه و یخچالی سوله استفاده شده.

آبرو از نوع ورق دو میل گالوانی